W zaistniałej w kraju sytuacji - zajęcia ON-LINE - marzec/kwiecień 2020 r